Canon-Logo

VAN, AMI MELLETT NEM LEHET ELSIKLANI

Canon-Banner

x

FONTOS:

Kérjük vegye figyelembe, hogy az igénylés abban az esetben érvényes, ha feltölti az alábbi információkat:

Üzletben történt vásárlás esetén a számla másolata

Internetes vásárlás esetén a megrendelés visszaigazolása

Bármilyen vásárlás esetén egy érvényes sorozatszám

Kérjük, töltse ki az összes csillaggal jelölt mezőt!
Személyi adatok
Magyarország
A banki átutalás adatai
?
?
A termék adatai
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
DD/MM/YYYY
A vásárlást igazoló bizonylat feltöltése
A sorozatszám és az EAN kód fotójának feltöltése
Frissítve ekkor 7:38 / 02-jan-2019

Canon 2018. Téli pénzvisszatérítési promóció – Általános Szerződési Feltételek

 

1. PROMÓCIÓS PARTNEREK, PROMÓCIÓS TERMÉKEK, PROMÓCIÓS IDŐSZAK ÉS RÉSZTVEVŐK

1.1. Ez a promóció kizárólag a canon.hu/wintercashback  oldalon a „Résztvevő partnerek” fülön felsorolt kereskedők („promóciós partnerek”) valamelyike által végfelhasználó felé értékesített, meghatározott típusszámú – a www.canon.hu/wintercashback  oldalon a „Résztvevő termékek” fülön felsorolt – termékek („promóciós termékek”) 2018. november 2. és 2019. január 31. közötti időszak („promóciós időszak”) alatt történő vásárlására vonatkozik. A Promóciós Termékeket lehet önállóan használható készülékként, nyomtatóként, fényképezőgép-vázként, objektívként, illetve kit (fényképezőgép váz+objektív vagy nyomtató és multipack) formájában is értékesíteni, de kit-enként, illetve csomagonként csak EGY promóciós igény érvényesíthető. Így, amennyiben egy kit 2 Promóciós Terméket (fényképezőgép-váz+objektív) tartalmaz, abban az esetben a magasabb értékű Promóciós Termék (fényképezőgép-váz) értéke után jár, illetve kerül kiszámításra a visszatérítendő összeg. Abban az esetben, ha a megvásárolt kit olyan fényképezőgép-vázat tartalmaz, amely nem szerepel a promócióban, nem jár visszatérítés – még akkor sem, ha a kit részeként szereplő objektív önállóan megvásárolva promóciós termék lenne. Multipack esetében (nyomtató és multipack) a lent szereplő promóciós termékek táblázat alapján, a magasabb összeg kizárólag a két termék egyidejű vásárlása esetén érvényes, amit a vásárló ugyanazon számlán be tud mutatni. Más esetben az alacsonyabb érték kerül kiszámításra.

1.2. A Résztvevők jogi személyek, vagy 18. életévüket betöltött személyek lehetnek. („Résztvevő”)

1.3. A Résztvevők elfogadják és tudomásul veszik, hogy az alábbi feltételek valamennyi Résztvevőre nézve kötelező érvényűek.

1.4. A promócióban a kijelölt promóciós partnerek-től vásárolt olyan termékek vehetnek részt, amelyek a CANON HUNGARIA Kft. (a továbbiakban CANON HUNGARIA Kft, vagy Canon) közvetítésével kerültek magyarországi forgalomba. Ezért kérjük, hogy a csalódás elkerülése érdekében, egyeztesse a terméket a kereskedővel. (A promócióban résztvevő kereskedők listája a canon.hu/wintercashback  oldalon megtalálható, a promócióban résztvevő termékek listájával együtt.)

1.5. A promócióban csak bizonyos EAN kóddal ellátott modellváltozatok regisztrálhatók. A promóció szempontjából érvényes EAN kódokat a jelen Szerződési Feltételek végén felsorolva találja.

1.6. A promócióban résztvevő termékek csak új, eredeti Canon termékek lehetnek. Használt, felújított, átalakított, hamisított, és a Canon cégcsoport szellemi tulajdonjogait bármiféle módon sértő termékek (pl. parallel importból származó termékek, vagy „szürke termékek”) nem vehetnek részt ebben a promócióban.

1.7. Nem vehetnek részt a Canon által kit-ben (pl. fényképezőgép váz+objektív) forgalomba hozott, de a továbbértékesítést végző kiskereskedő által megbontott és így külön-külön értékesített termékek.

1.8. Különleges értékesítői kizárások: minthogy csak a kijelölt magyarországi kiskereskedőktől vásárolt termékek minősülnek promóciós terméknek, ezért az Ebay-en, vagy Amazon-on vásárolt, akár új, akár használt termékek nem vehetnek részt a jelen promócióban.

2. RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK

2.1. A promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt vásároljon legalább 1 darab promóciós terméket a promócióban részt vevő kereskedők valamelyikétől ÉS érvényes igénybejelentést nyújtson be online legkésőbb 2019. január 31-ig.

2.2. Az igénybejelentést a promóciós termék megvásárlását követően november 2-a és 2019. január 31-e között a www.canon.hu/wintercashback  oldal „Regisztráció” link-jén található űrlap teljes és pontos kitöltésével lehet benyújtani – ahol meg kell adni a készülék sorozatszámát, EAN vonalkódját és a vásárlást igazoló bizonylatot is. A Résztvevőknek az online igénybejelentéshez be kell szkennelni (vagy olvashatóan lefotózni), fel kell tölteni és csatolni kell a vásárlás során kapott pénztári bizonylatot, vagy internetes vásárlás esetén a rendelés visszaigazolását, továbbá bármilyen jellegű vásárlás esetén a termék sorozatszámát és vonalkódját is.

2.3. Az igénybejelentéskor szükséges egy magyarországi banknál vezetett bankszámla adatainak megadása is, amelyre az átutalást kéri a Résztvevő. Ezt követően a Résztvevők értesítést kapnak az igénybejelentés megérkezéséről e-mail formájában. Amennyiben az igénybejelentés feldolgozásától számított 24 órán belül nem kap értesítő e-mailt, vagy nincs e-mail elérhetősége, kérjük, hogy hívja az igénybejelentő forródrótot a +36/1235-5315 számon.

2.4. A Promóció a Canon termékek készletének erejéig érvényes. A Promóter nem vállal felelősséget azért, hogyha a kereskedők a Promóciós Időszak alatt nem teljesítik a Promóciós Termékekre vonatkozó rendeléseket.

2.5. A Canon 2019. január 31-e után érkező igénybejelentéseket nem fogad el. A Canon nem vállal felelősséget azért, ha az utolsó regisztrációs napon előálló esetleges hálózati terhelés miatt meghiúsul a regisztráció. Hiányos és olvashatatlan igénybejelentéseket a Canon szintén nem fogad el.

2.6. Vásárolt termékenként csupán egy promóciós igénnyel lehet élni.

2.7. Egy sorozatszám csak egyszer regisztrálható. Ebből fakadóan a második, vagy azt követő további regisztrációs kísérlet sikertelenségéért a Canon nem felelős.

2.8. Amennyiben online vásárlást követően a vásárló él az elállási jogával, a Canon a pénz visszafizetését megtagadhatja. Amennyiben a kifizetés megtörtént, illetveha a Canon tudomására jut bármilyen csalás, akkor jogában áll jogi lépéseket tenni bármely érintett résztvevővel szemben.

2.9. Azon személyek, akik egyszerre nagyszámú terméket (10 terméknél többet) vásárolnak, nem vehetnek részt a promócióban.

2.10. Egy résztvevő legfeljebb 10 különböző promóciós terméket regisztrálhat.

2.11. Egy résztvevő egy adott típusból csak 1 darab regisztrációjára jogosult. Hasonló promóciós termékek (pl. azonos típusú fényképezőgépvázat tartalmazó különböző kit-ek, vagy azonos típusok különböző színvariációi) ebből a szempontból nézve azonos típusnak minősülnek.

2.12. Résztvevőnként különböző bankszámlaszám megadása szükséges. A Canon nem köteles a pénzvisszatérítés teljesítésére, azokban az esetekben, ahol kettő vagy több résztvevő azonos bankszámlaszámot ad meg a regisztrációkor.

2.13. A regisztrációkor a vásárlói, illetve viszonteladói név-/cím- adatoknak a számlán, vagy egyéb, a vásárlást igazoló dokumentumon megadott megfelelő adatokkal megegyezőeknek kell lennie.

2.14. A Promóciós Partnerek nem regisztrálhatnak a promócióban, még vásárlóik nevében, illetve azok helyett sem.

2.15. Másik pénzvisszatérítési promócióban egyszer már regisztrált termékek ebben a promócióban még egyszer nem regisztrálhatók. Ilyen ismételt regisztrációból adódó sorozatszám-egyezés esetén a második regisztráció elutasításra kerül.

2.16. Ezt a promóciót a Promóter által nyújtott egyéb promóció keretében nem lehet igénybe venni.

3. PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

3.1 Az igénybejelentés átvételét és igazolását követően a Canon promóciós partnere külföldről közvetlen banki utalást indít a regisztrációs űrlapon megadott bankszámlára. Más fizetési mód nem választható, és sem készpénz, sem pedig csekk nem adható.

3.2. A Canon törekszik arra, hogy a banki átutalást a teljes és érvényes regisztráció visszaigazolását követő 28 napon belül teljesítse.

3.3. A regisztrációkor a kedvezményezett bankszámla adatainak a hibátlan megadása a Résztvevő felelőssége. A Canon nem vállal felelősséget a helytelenül, hiányosan, vagy pontatlanul megadott bankszámla adatokból eredő károkért.

3.4. A banki átutalás pénzneme forint (HUF).

3.5. Csak magyarországi banknál vezetett bankszámlaszám adható meg érvényesen. A Canon promóciós partnere nem indít átutalást külföldi (nem magyarországi) bankszámlára.

3.6. Az egyes promóciós termékek vásárlása és regisztrációja esetén visszatérítendő pénzösszeget a jelen Szerződési Feltételek végén található táblázat tartalmazza.

4. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

4.1. A Promóter a CANON HUNGARIA Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7.

5. JOGNYILATKOZAT

5.1. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget a jelen promóció keretében a Résztvevők által bármilyen módon okozott vagy elszenvedett bármilyen veszteségért, kárért, illetve sérülésért. Ezzel együtt a jelen feltételek semmilyen módon nem zárják ki és nem korlátozzák a Canon felelősségét a Canon alkalmazottai és ügynökei bizonyított gondatlanságából következő személyi sérülésért és halálesetért.

5.2. A CANON HUNGARIA Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a jelen ajánlat vis maior esetnek minősülő olyan körülmény miatt nem kerül teljesítésre, amely - nem a felek hibájából - ellehetetleníti az elégséges teljesítést.

5.3. A Canon nem vállalja a visszatérített pénz jóváírása során felmerülő banki költségek (mint pl. Elszámolási jutalék) megtérítését.

5.4. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen promóciót bármikor leállítsa, módosítsa és/vagy megváltoztassa. A Canon a jelen feltételeket mindenféle felelősség nélkül jogosult megváltoztatni. A Canon fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja azon igénybejelentéseket/Résztvevőket, amelyek, illetve akik tekintetében a promócióval kapcsolatos visszaélés gyanúja felmerül. A Canon promócióval kapcsolatos döntései véglegesek, és semmilyen értesítési kötelezettséggel nem járnak.

6. SZEMÉLYES ADATOK ÉS ADATVÉDELEM

6.1. A Promócióban történő részvétel ingyenes. Az igény benyújtásával a Résztvevő önként beleegyezik és felhatalmazza a promóció szervezőjét, a CANON HUNGARIA Kft.-t, valamint promóciós partnerét (Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írország) mint adatkezelőt személyes adatainak (név, lakcím, e-mailcím, telefonszám és bankszámlaszám) a promóció, valamint a Canon által a promóció keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos marketing célokra történő tárolására és feldolgozására, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A Résztvevők által biztosított személyes adatokat a Canon, illetve az azzal együttműködő cégek a promóció kezelése céljából, és/vagy olyan marketing célból használják, mint az információk promóció nyilvántartását végző harmadik felek számára történő biztosítása.

6.2. Amennyiben a Résztvevő nem kívánja adatait marketing célú felhasználásra, illetve jövőbeli hasonló promóciókról való értesítés céljából megadni, úgy az igénybejelentő lapon az erre vonatkozó rubrikát, NE töltse ki.

6.3. A Résztvevő által a Canon-nak, vagy annak promóciós partnerének átadott bármilyen jellegű személyes adat kizárólag a jelen Promóció céljaira és az ennek lebonyolításához szükséges időtartama alatt használható fel a hatályos, személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően

6.4. A Résztvevők személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Az adatkezelés célja a promóció lefolytatása, és abban az esetben, ha ahhoz a Résztvevő további (nem kötelező) hozzájárulását adja, adatai a promóció szervezőjének egyéb marketingcéljaira is felhasználásra kerülnek. A promóció Résztvevői jogosultak megtekinteni és kijavítani saját adataikat. A személyes adatok megadása elengedhetetlen a promócióban történő részvételhez.

7. JOG ÉS JOGHATÓSÁG

7.1. A jelen feltételekre, illetve az azokra vonatkozóan vagy azokkal kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar anyagi jog az irányadó, és azokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitában a Canon székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

7.2. A promócióban regisztrálható típusok, érvényes EAN kódok és a visszatérítendő pénzösszegek:

PG

PRODUCT DESCRIPTION

CASHBACK

EAN

DSLR

EOS 80D Body

31 000 Ft

8714574636405

EOS 80D 18-55 IS STM

31 000 Ft

8714574636412

EOS 80D 18-135 IS USM Nano

31 000 Ft

8714574636498

EOS 80D 18-200 4CE

31 000 Ft

8714574651712

EOS 77D BK BODY EU26

31 000 Ft

4549292083583

EOS 77D BK 18-55 IS STM EU26

31 000 Ft

4549292096255

EOS 77D BK 18-135 IS USM EU26

31 000 Ft

4549292083590

EOS 77D 18-135 IS U VUK

31 000 Ft

8714574650647

EOS 200D BK BODY EU26

15 500 Ft

4549292091328

EOS 200D BK 18-55 EU26

15 500 Ft

4549292092707

EOS 200D BK 18-55 S CP EU26

15 500 Ft

4549292091335

EOS 200D WH 18-55 S CP EU26

15 500 Ft

4549292091434

EOS 200D SL 18-55 S CP EU26

15 500 Ft

4549292091502

EOS 200D 18-55+100EG+16GB EU26

15 500 Ft

8714574653501

EOS 200D 18-55 S CP + 50 1.8 S EU26

15 500 Ft

8714574653532

EOS 200D 18-55 + 75-300 EU26

15 500 Ft

8714574653563

EOS 200D 18-135 S EU26

15 500 Ft

8714574653594

EOS 2000D BK 18-135 S EU26

15 500 Ft

8714574657387

EOS 2000D BK 18-55 IS +75-300 EU26

15 500 Ft

8714574657394

EOS 2000D BK 18-55 IS +LP-E10 EU26

15 500 Ft

8714574657264

EOS 2000D BK 18-55 IS EU26

15 500 Ft

4549292111859

EOS 2000D BK 18-55 IS EU26 + VUK

15 500 Ft

8714574657295

EOS 2000D BK 18-55 IS+50 1.8S EU26

15 500 Ft

8714574657448

EOS 2000D BK BODY EU26

15 500 Ft

4549292111835

 

EOS 5D MKIV Body

94 500 Ft

8714574645957

 

EOS 6D Mark II Body EU26

47 000 Ft

4549292083903

 

EOS 6D Mark II 24-105 IS STM EU26

47 000 Ft

4549292084085

Mirrorless

EOS M50 BK M1545S+50 1.8S+ADA EU26

16 000 Ft

8714574657639

EOS M50 BK M15-45S+SB130+16GB EU26

16 000 Ft

8714574657660

EOS M50 BK BODY EU26

16 000 Ft

4549292109412

EOS M50 BK M15-45 S EU26

16 000 Ft

4549292108910

EOS M50 BK M15-45 S+M22 EU26

16 000 Ft

4549292109467

EOS M50 BK M15-45 S+M55-200 EU26

16 000 Ft

4549292109009

EOS M50 BK M18-150 EU26

16 000 Ft

4549292109498

EOS M50 WH BODY EU26

16 000 Ft

4549292109528

EOS M50 WH M15-45 S EU26

16 000 Ft

4549292109177

EOS M50 WH M18-150 EU26

16 000 Ft

4549292109580

DSC

G1X Mark II Premium kit

16 000 Ft

8714574623641

POWERSHOT SX740 BK TRAVEL KIT

12 500 Ft

8714574659466

POWERSHOT SX740 SL TRAVEL KIT

12 500 Ft

8714574659442

POWERSHOT G7X MKII Premium kit

9 500 Ft

8714574639543

POWERSHOT G7 X MK II BATTERY KIT EU23

9 500 Ft

8714574659886

POWERSHOT G7 X MK II VLOGGER KIT EU23

9 500 Ft

8714574659855

G5X

12 500 Ft

4549292052893

G3X

16 000 Ft

4549292034615

Selphy

CP1300

6 500 Ft

4549292090512

Video

HF G26 BP-820 POWER KIT EU18

31 000 Ft

8714574657172

Objektív

EF 100-400 L U IS II

95 000 Ft

4549292010350

EF 24-105 4L IS II U

39 500 Ft

4549292010350

EF 24-70 4.0 LISU

63 000 Ft

4960999845807

EF 70-300 IS II USM

31 000 Ft

4549292037708

EF-S 17-55 IS U

31 000 Ft

4960999354798

EF85 1.4 L IS U

39 500 Ft

4549292091656

EF-S 18-200 IS

31 000 Ft

4960999575056

EF-S 35 2.8 M IS STM

16 000 Ft

4549292090130

Nyomtató

TS9150

6 500 Ft

4549292091779

TS9150+Multipack

12 500 Ft

4549292091779

TS8250

3 250 Ft

4549292117646

TS8250+Multipack

6 500 Ft

4549292117646

TS9550

6 500 Ft

4549292117608

TS9550+Multipack

12 500 Ft

4549292117608

G1411

5 000 Ft

4549292126051

G2411

5 000 Ft

4549292126075

G3411

6 500 Ft

4549292126068

G4411

6 500 Ft

4549292126082

 

 

* Kijelentem, hogy a promóció részvételi feltételeit elolvastam és elfogadom. Elolvastam és elfogadom a Canon Használati feltételeit és az Adatvédelmi nyilatkozatot.
Jelölje be ezt a mezőt, amennyiben igényli a Canon termékeivel, szolgáltatásaival és eseményekkel kapcsolatos hírleveleit.

Ha le szeretnél iratkozni a tőlünk származó marketinganyagok fogadásáról, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: canon-unsubscribe@promotion-support.com